ګیله مند یم / عزت الله اکبري

comments 0

0 Views

نه له چانه کړم ګیله نه ګیله مند یم
زه مې خپلو بدو کړو ته فکر مند یم
که هرڅه په ما راځي دا مې عمل دی
د بل چا په حق خوړو کې قدرت مند یم
خپل عیبونه را ته نه ښکاري دوستانو
د بل عیب ته ښه ځیرک او لوی هُشمند یم
نیک عمل مې زره بین کې نه ښکاریژي
په بدیو کې بدرنګه ښه په خوند یم
بیا ګیله کړم چې خالقه څه مې کړي
نا خبره له خپل عیبه عیب مند یم
اکبري الله عادل دی عدالت کړي
که سم نه کړم خپل مدام بې خوند یم

Share this page to Telegram

Comments