چرا رهبران طالبان مجبور به تقاضای پناهنده گی شده اند؟

comments 0

0 Views

پاکستان کشوری است که زیر نقابِ جهادیسم اسلامی از سال تاسیس این کشور در سال 1947 م در منطقه ی ژئوپولیتیک جنوبِ غربی آسیا عرض اندام نمود.
نظامیان پاکستان از تاسیس پایگاه های تروریستی بصورت کلی دو طرحِ استراتیژیک را تعقیب میکردند.
اول پاکستانی ها با ایجاد دیوارِ آهنین در برابر قدرت وقت افغانستان و هندوستان تحت نام مقدسِ اسلام پلان جهادیسمِ اسلامی را طراحی و حمایت تندروان اسلامی را از سراسر جهان برای ناامن سازی و بی ثباتی در منطقه گرد هم آوردند.
در گام بعدی صدور تروریسم در آسیای میانه و تهدید واقع شدن در برابر قدرتِ روسیه دو طرح کلی سیاست های ترور پرور دولت پاکستان از بدو تاسیس تا اکنون میباشد.
امروز پاکستان با داشتن برگ برنده ی بازی تروریسم با سیاست های زشت وخصمانه توانسته است قدرت نیابتی/ تروریستی را در منطقه تولید کند و از این گروهگ های تروریستی برای مداخلات در امورات سیاسی کشورهای منطقوی بهره گیرد.
در بعدِ سیاست خارجی , سیاست تروریستی جزیه بگیر/ چک سفید را تعریف کرده با کنترول رهبران گروهک های تروریستی به حیثِ چک سفید برای تقویت زیر بناهای نظامی / استخباراتی نهایت استفاده را کرده اند.
پاکستان با وانمود نمودن قربانی نبرد تروریسم توانسته افکار عامه جوامع بین الملل را در جهتِ کمک های میلیاردی تحت عناوین مبازره علیه افراطیت و هراس افگنی بدست بیاورد.
بطور نمونه ” عملیات قوای نظامی امریکا در قلب شهرک نظامی پاکستان در ایبت آباد ایالت خیبرپختونخواه برای نابودی و یا دستگیری رهبر گروه القاعده در سال (2011 م ) نشان داد که پاکستان از رهبران گروهک های تروریستی هم چنان به عنوان ابزاری برای تغییر و جلب افکار عامه جهانیان در بدل چک های سفید معامله میکنند.
سیاست های نفاق افکن پاکستان گهگاهی برای فریب جامعه جهانی از دستگیری و ترورآنعده از رهبران گروهک های هراس افگن که به واقعیت های سیاسی ضد اسلامی/ ضد بشری isi اگاه گردیده اند در صدر لیست ترور خودشان توسط ادامه همان پلان طراحی شده سازمان استخبارات پاکستان قرار میگیرند و برای آن هم پاکستان از نزد جامعه جهانی امتیاز دریافت میکند .
اکنون پاکستان بدلیل فریب افکار جوامع بین الملل و گرفتن چک های سفید میلیاردی باید چندین رهبران طالبان و تروریستان را قربانی کند. تا با این سیاست های دوگانه از لیست تحریم شورای امنیتِ سازمان ملل تبرئه گردد و از طرفی همچنان بتواند از چک های سفید جامع جهانی بهره گیرد.
آنعده از رهبران طالبان که در طی 15 سال فعالیت چشم گیر تخریبی و تررویستی نداشته اند در لیست ترور و حذفِ فیزیکی سازمان آی اس آی قرار دارد.
لذا یک تعداد از رهبرانی که از سلاخی و کشتار مردمِ مسلمان افغانستان پیشمان شده اند در اولویت ترور و حذفِ فیزیکی لیست سیاه سازمان آی اس آی قرار دارند، از آن جمله رهبران شبکه های حقانی، شواری پیشاور , شورای کویته و معاون امارت اسلامی مولوی محمد یعقوب مجاهد و محمد ابراهیم صدر را میتوان نام برد.
به همین علت رهبران گروهک های تروریستی مجبور شده اند تا از ترور و حذفِ فیزیکی شان بواسطه isi از کشورهای ایران، چین و روسیه تقاضای پناهنده گی نمایند.
در اخر امر میتوان گفت که حکومت پاکستان از نامِ مقدس جهاد اسلامی و احساسات پاکِ جوانان مسلمان همواره در جهت منافع سیاسی شان استفاده کرده است .
پس بر همه طالبان و رهبران شان ضرور است از اسارت و کنترولِ نظامیان پاکستان خودشان را رها کنند. با پیوستن به پروسه ی صلح از لیستِ ترور سازمان آی اس آی بیرون آیند و با پذیرفتن قانون اساسی کشور دست از کشتارِ مردم مسلمان و مظلون افغانستان بردارند و در روند مردمی و سیاسی کشور نقش سازنده و مثبت را پیش روی بگیرند.
نویسنده: محمدرضا “مبارز”

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply