قهوه يي كيك د چاكلېټ سره

comments 0

0 Views

د اړتیا ور مواد:
1- هګۍ اته دانې
2- ترميده اوړه ( 100 ) ګرامه
3- ميده سوي بيسكويت درې كاچغي
4- بوره ( 200 ) ګرامه
5- قهوه يوه كاچغه
6- پېروى ( 350 ) ګرامه
7- د بورې پوډر ( 150 ) ګرامه
8- بيكينـګ پوډر يوه كاچغه
9- د آلو بالو مربا يو ګيلاس
10- تر ماشين ايستل سوي بادام ( 150 ) ګرامه.
د پخولو طریقه:
داش تود كړى ګردى غالب غوړ كړى او كاغذ پكښي كښېږدى يا لږ اوړه پر وپاشى بيا د هګۍ ژړ او سپين سره بېل كړى. د هګۍ ژړ د بورې او بيكينـګ پوډر سره ښه و وهى چي رنـګ يې سپين واوړي. او د هګۍ سپين بېل دومره سره و وهى چي ځګ وكړي. بيا قهوه په يو دوو كاچغو شيدو كي واچوى او پر اور باندې كښېږدى چي و اېشي بيا يې راكښته كړى. او د هګۍ ژړ سره يې يو ځاي كړى. او بيا د هګۍ سپين هم د ژړ سره يو ځاي كړى او وروسته بيا اوړه او ميده سوي بادام ور واچوى او سره ګډ يې كړى. او ميده سوي بيسكويت هم ور واچوى.
بيا دغه مواد په غوړ سوي غالب كي واچوى غالب بايد درې سانتۍ تش وي بيا دغه غالب په داش كي كښېږدى چي پوخ سي او لږ برشته سي. بيا پېروى د بورې د پوډرو سره ګډ كړى. او د دې دپاره چي كريم ژر او ښه جوړ سي لوښي يې پر يخي باندي كښېږدى او په پنجه يې و وهى او يا يې د كريم په مخصوص ماشين باندي و وهى تر څو لكه كريم داسي سي. بيا كيك د داش څخه را و باسى او كښېږدى چي سوړ سي بيا يې د غالب څخه را وباسى او په تېره چاړه باندي په بره درې ځايه كړى بيا په هره ټوټه باندي لږ شربت و وهى او مربا پر واچوى او لږ پېروى واچوى او بله ټوټه پر كښېږدى او پر دغه هم لږ پېروى و وهى او په چاړه باندي يې صاف كړى او بله ټوټه يې كښېږدى او بيا په ټوله كيك باندي پېروى و موږى او د كيك پر سر باندي په قيف كي پېروى واچوى يا په يوه كلكه كڅوړه كي پېروى واچوى سر يې ور وتړى او يو كوچنى سورى ور كړى بيا كوچني كوچني ګلان د كيك پر سر باندي جوړ كړى. او د ګلانو پر سر باندي لږلږ د آلو بالو مربا كښېږدى او د كيك پر شا و خوا باندي ميده سوي چاكلېټ و پاشى

Share this page to Telegram

Comments