قرغزي سمبوسې

comments 0

0 Views

اړين مواد:
1-ترميده اوړه دوه ګيلاسه.
٢- کوفته سوي غوښي نيم کېلو.
٣- پياز دوې دانې
4-شنه مرچک دوې دانې.
٥- خميره يوه کاچوغه.
٦- هګۍ يوه دانه.
٧- مالګه د ضرورت په اندازه.
٨- اوږه څلور دانې.
٩- د ګشنيز تخم يوه د چايو کاچوغه.
١٠- تور مرچ يوه د چايو کاچوغه.
د پخېدو ترتيب:
اوړه، يوه هګۍ، يوه کاچوغه خميره او څلور د خوړو کاچوغي غوړي واچوئ، اوړه واغږئ، کښې يې ږدئ چي خمير سي. بيا پياز ميده کړئ، لږ غوړي په کړايي کي واچوئ، پياز پکښي واچوئ، مالګه پر ودوړوئ، کله چي پياز لږ پاسته سي، کوفته سوي غوښي ورواچوئ، شنه مرچک، ميده سوې اوږه، مالګه، ګشنيز تخم او تور مرچ هم ورواچوئ، کوفته سره کړئ. بيا اوړه را واخلئ ، په آشګز باندي يې هوار کړئ، په قالب يا د چاينکي په سر باندي يې ګردۍ ګردۍ کړئ، بيا په هري ټوټې کي يوه يا دوې کاچوغي کوفته واچوئ، څوکي يې وتړئ پر سر چين ورکړئ، لکه غوټه بيا يې په غوړو کي سره کړي.
فریده خپلواک

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *