طالبان دیگر مصوون نخواهند ماند!!!”

comments 0

0 Views

نشستِ هفتادو دومین اجلاسِ مجمع سرانِ کشورهای عضو سازمان ملل بیانگر آن است که در راستای مبارزه علیه تروریسم در سطح جهانی یک اجماع ملی بوجود آمده است. اعلامیه ی کشورهای قدرتمندِ جهان نشان میدهد که گروهک های تروریستی مانند طالبان و حامیانشان دیگر نمیتوانند با فعالیتِ های تروریستی شان قابل تحمیل برای امنیت منطقوی وجهانی باشند .
همفکری همسان میان کابل- واشنگتن و کشورهای عضو ناتو نوید تازه ایی برای ملتِ افغانستان میتواند باشد که در طی یک و نیم دهه توانسته اند واقعیت های پشت پرده ی جنایات تروریستی/ضد انسانی طالبان و حامی شان (پاکستان) را افشاء کنند و یک اجماعِ منطقوی/ملی در جهان برای نابودی پایگاه های گروهک های تروریستی طالبان و وضعِ تحریم/محدویت برپاکستان بوجود بیآید.
امروز افغانستان در سیاست خارجی خویش در راستای مبارزه با پدیده ی تروریسم منطقوی- جهانی در جایگاه استثنایی و بالایی قرار دارد. این فرصتِ طلایی پیش از هر وقتِ دیگر مستلزمِ حمایت های مردمی , نهادهای مدنی , احزاب سیاسی در داخل کشور را میطلبد تا در امر مبارزه با تروریسم همکاری های موثر تر در سطح داخلی بوجود آید تا بستر های محو خشونت /تروریسم برای همیشه نابود گردد. از طرفِ دیگر ایجاد اجماع داخلی/جهانی در کشور، میتواند حامیان طالبان را در لیستِ تحریم شورای سازمان امنیت ملل و کشورهای عضو ناتو قرار دهد. دولت افغانستان باید از سیاست های تدافعی به سیاست های تهاجمی /نظامی در برابر طالبان و دیگر گروهک های تروریستی راهکارهای عقلانی با هماهنگی جوامع بین الملل روی دست بگیرند.
لذا اکنون باید رهبران حکومت وحدتِ ملی تلاش کنند تا ابتکار عمليات های نظامی/سیاسی را در دست بگيرند و پيش از آن که دشمن، نيروهاي امنيتي را غافل گير کند ، اين نيروها مراکز تجمع، سازماندهي و عملياتي آنها را هدف قرار دهند و نابود بسازنند. در نتیجه ضرورت مبارزه منسجم و هماهنگ در برابر تروریسم نیاز است تا با عقلانیت سیاسی رهبران حکومتِ وحدت ملی , نهاد های مدنی مسئول, احزاب سیاسی و حمایت مردم افغانستان برای ریشه کن سازی در برابر پدیده ی تروریسم بسیج ملی /همگانی ایجاد گردد. با اجماع ملی در راستای مبازره علیه گروهک های تروریستی متحدانه و قوی عملکرده و از سیاست های تدافعی به طرفِ سیاست نظامی /تهاجمی حرکت صورت گیرد تا تروریستان مجبور به پذیرش صلح و ختمِ مسلمان کشی- تخریب مکاتب-سرکها و پایه های برق کردند.
رسیدن به چنین هدفی نیاز است که سران حکومت وحدت ملی در نبرد با فقرو فساد، جلوگیری از تولید مواد مخدر ، بهبود توانایی های نظامی/مسلکی ، بسترسازی مشارکتِ عادلانه جوانان تحصیلکرده ، در مسیر فایق شدن در نبرد زمانگیر پدیده ی تروریسم از جمله عواملی است که راه های محو تروریسم/دهشت افکنی را تسهیل میکند و کشور را در مسیر ثبات/امنیت دایمی قرار میدهد.
نگارنده:محمدرضا”مبارز”

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *