د چرګ د غوښو سپېشل کړايي

comments 0

0 Views

اړين مواد؛
1. د چرګ غوښي يو کېلو .
2. روميان نيم کېلو .
3. پياز ٢٥٠ ګرامه .
4. ګرمه مساله يوه د چايو کاچوغه .
5. اوږه او ادرک دوې د خوړو کاچوغي .
6. مالګه او مرچک د ضرورت په اندازه .
7. تازه ګشنيز او مرچک د ضرورت په اندازه .
8. تور مرچ يوه د چايو کاچوغه .
9. کورکومن يوه د چايو کاچوغه.
د پخېدو ترتيب:
د چرګ په ټوټو باندي اوږه، ادرک، مالګه وموږئ، د يوه ساعت لپاره يې کښېږدئ. په يوه کړايي کي تر تراشک ايستل سوي پياز سره کړئ. بيا د چرګ غوښي ور واچوئ.
کورکومن هم ور واچوئ او ښه يې سره کړئ. بيا روميان ور واچوئ، ښه يې سره کړئ. بيا لږ اوبه او مرچک ور واچوئ، سر يې وربند کړئ چي د چرګ غوښي پخې سي. کله چي پخې سي او پر غوړو راسي، تور مرچ پر ودوړوئ او تازه ګشنيز پر واچوئ.
فریده خپلواک

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply