د چرګ د غوښو رول

comments 0

0 Views

اړين مواد:
1. د چرګ کوفته سوي غوښي نيم کېلو .
2. پياز دوې دانې .
3. هګۍ دوې دانې .
4. ترميده اوړه يو ګيلاس .
5. شيدې يا اوبه يو ګيلاس .
6. مالګه د ضرورت په اندازه .
7. تور مرچ يوه د چايو کاچوغه .
8. د روميانو رب يوه د خوړو کاچوغه .
9. مايونيز ساس د ضرورت په اندازه .
10. غوړي د ضرورت په اندازه.
د پخېدو ترتيب:
څلور د خوړو کاچوغي غوړي په کړايي کي واچوئ، پياز پکښي سره کړئ. بيا کوفته سوي غوښي ور واچوئ، پکښي سرې يې کړئ. بيا مالګه، تور مرچ او رب ورواچوئ، ښه يې سره کړئ.
بيا دوې دانې هګۍ په يوه کاسه کي ماتي کړئ، يو ګيلاس اوبه ور واچوئ، ښه يې سره ووهئ. بيا مالګه او اوړه ورواچوئ، ښه يې سره ووهئ چي غټي پکښي پاته نه سي. بيا کړايي پر اور کښېږدئ، غوړه يې کړئ، يوه غټه کاچوغه اوړه ور واچوئ ،کړايي سره وښوروئ،چي ټوله کړايي سره ونيسي.
کله چي يې يوه خوا پخه سول، بله خوا يې راواړوئ چي پخه سي. ټولي په دې ډول سره پخې کړئ. بيا په هري ډوډۍ کي دوې کاچوغي مواد واچوئ، ډوډۍ سره وپېچئ، رول ځني جوړ کړئ. د کېچف يا چکني سره يې راواخلئ.
فریده خپلواک

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply