د چرګ برياني

comments 0

0 Views

د اړتیا ور مواد:

 • چرګ يو كيلو .
 • ورجي 750 ګرامه .
 • مستې 250 ګرامه .
 • اوږه يوه غوزه .
 • پياز 750 ګرامه .
 • تور مرچ شپږ دانې .
 • لونګ شپږ دانې .
 • دار چيني، يوه ټوټه .
 • توره زيره نيمه د چايو كاچغه .
 • سپينه زيره نيمه د چايوكاچغه .
 • وچ ګشنيز نيمه د چايو كاچغه .
 • لوي هېل څلور دانې .
 • كوچني هېل څلور دانې .
 • غوړي 300 ګرامه .
 • مالګه او مرچ د ضرورت په اندازه.

د پخولو طریقه:

چرګ پاك كړى او بيا يې كوچنۍ كوچنۍ ټوټگـې كړى. پياز ميده كړى او په غوړو كي يې سره كړى او تر سره كېدو وروسته يې را وباسى او ميده يې كړى. اوس نو په غوړو كي د چرګ ټوټگـې او لونګ واچوى او سور يې كړى، وروسته تر سور كېدو مالګه ور واچوى او مستې سره و وهى ور وايې چوى. كله چي مستې وچي سي، اوږه ميده كړى ور وايې چوى سره ويې لړى بيا ميده سوي د كټوي دارو ور واچوى په پاي كي لږ سره كړي پياز، مرچ او يو څه اوبه ور واچوى، سر يې ور بند كړى تر څو چرګ پوخ سي، كله چي پوخ سو دېګ را كښته كړى او كښې يې ږدى. بيا ورجي پاكي كړى. ( ورجي بايد لږ تر لږه دوه ساعته د مخه تر پخېدو خيشتې سي ). بيا اوبه په يوه دېګ كي واچوى، ور سره دار چيني او مالګه واچوى او وې اېشوى بيا ورجي ور واچوى. كله چي يې دانه پسته سول صافي يې كړى او تر صافېدو وروسته يو څه سړې اوبه پر واچوى.بيا په دېګ كي لږ ورجي،نيمى دچرګ غوښي، بيا ورجي پر واچوى، بيا د چرګ غوښي، بيا ورجي پرواچوى او غوښي پكښي پټگـي كړى او دورجو مساله پر واچوى.

كه چيري ورجي كلكي وي په يو ګيلاس شيدو كي هېل ميده كړى او پر ورجو يې واچوى او دم يې كړى. او كه پستې وې شيدو ته ضرورت نسته. پام كوې د ورجو د دمېدو په مهال كي لاندي اور خام كړى او پر سر باندي يې اور واچوى. كله چي دم سوې راكښته يې كړى. نو ستاسي د چرګ برياني تياره ده.

Share this page to Telegram

Comments