د وینې هسک فشار

comments 0

0 Views

که چیری دوینی فشار په ځوان شخص کی 140/85 څخه زیات شی لوړ فشار شمیرل کیږی البته فشار د عمر په زیاتیدوسره تفاوت کوی او زیاتیږی>
دلوړ فشار نښی:
1. سردردی.ګنګسیت.غوږونو برنګس.
2. دریات لوړوالی له کبله دپوزی څخه د وینی راتلل .
3. په تنفس کی نارامی
4. دسینی درد
دفشار عمومی اختلاطات:
1. زړه دفعالیت کموالی یا عدم کفایه.
2. دماغی strok چه فلج باندی منتج کیږی.
3. شدیده سردردی.کانګی.
4. اختلاجات.
5. فلج.
6. دسترګو پړسوب.
7. ناڅاپی مړینه.
دلوړفشاردرملنه:
درملنه یی د ناروغ دعمر وزن او نورو ناروغیو دموجودیت په اساس ترسره کیږی.یعنی هرناروغ ته مشخصه درمل توصیه کیږی.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *