د قرغزي سمبوسو د پخولو طریقه

comments 0

1 Views

اړین مواد:
ترمیده اوړه دوه ګیلاسه
کوفته شوې غوښه نیمه کیلو
دوه پیاز
دوه شنه مرچک
خمیره یوه کاچوغه
یوه هګۍ
مالګه د اړتیا په اندازه
هوږه څلور دانې
د ګشنیزو تخم یوه د چایو کاچوغه
تور مرچ
د پخولو طریقه:
اوړه، یوه هګۍ، یوه کاچوغه، خمیره او څلور د خوړو کاچوغي غوړي واچوئ، اوړه واغږئ، وروسته یې کښېږدئ چې خمیره شي.
بیا پیاز میده کړئ، لږ غوړي په کړایي کې واچوئ، پیاز پکې واچوئ، مالګه ور اضافه کړئ.
کله چې پیاز لږ پاسته شول، کوفته شوي غوښه ور واچوئ، شنه مرچک، میده شوي اوږه ، مالګه، د ګشنیزو تخم او نور مرچ هم وراچوئ، کوفته سره کړئ. بیا اوړه را واخلئ، په اشګز یې هواره ګړئ په قالب یا د چاینکې په سر باندې یې ګردي کړئ. وروسته په هره ټوټه کې یوه یا دوې کاچوغې کوفته واچوئ څوکې یې وتړئ، پر سر چین ورګړئ، لکه غوټه بیا یې په غوړو کې سره کړئ.

Share this page to Telegram

Comments