دغلام مقام / محمود نظری

comments 0

0 Views

په افغانستان کې وزارتونه ټول قومي سول
ګونډونه قومي سول ادبي بانډارونه قومي سول
هیڅ شرم دچا په سپينو سترګو کې پاته نسو
کبابونه قومي سول شرابونه قومي سول

غلام کټمټ لکه خر دی
نه کهتر دی نه بهتر دی
چې واک یې اسمان ته ورسیږي
په شا یې سپوراخیر افسر دی

پخوا به هغه وو سړی
چې خډل یې لره کور کې سپی
اوس هغه دی لوی سړی
چې خپله د لوی سړي وي سپی

دمریی بیه دوې تنګې ده
بادار یې پلوري او رانیسي
ازاد سړی کومه بیه نه لري
څوک يې په دوو تنګو نه رانیسي

Share this page to Telegram

Comments