دتور زیتون اچار

comments 0

0 Views

1. 1کیلو زیتون.
2. یوګیلاس سمندری مالګه.
د جوړولو طریقه:
 زیتون په تودو اوبو ښه بریولی او په صافه کی یې کښیږدی چی اوبه یې وننیږی
 مالګه پر زیتونو واچوی ښه یې سره ګډ کړی بیا یې په پلاستکی صافه کی دری ورځی کشیږدی هر ګړی یې سره ګډوی چی اوبه یې توی سی
 پسله دری ورځو به یې په مرطبانه کی واچوی لږ یې تخته کړی زیتون باید دمرطبانی وغاړی ته راورسیږی
 بیا به ومرطبانی ته اوبه ورواچوی چی زیتون پکښی غوټه سی وروسته به لږد زیتون غوړی ورواچوی
 دمرطبانی سر به ښه محکم بند کړی
 نوبه دزیتون اچار پسله یوی میاشتی دخوړولو دپاره تیار سی

Share this page to Telegram

Comments