مقالات اجتماعی

جمهوریت یا امارت // سید جمال اخگر

در تعریف کلی، جمهوری شیوه حکومتی است که بر پایه مردم‌سالاری (دموکراسی) یا غیر دموکراسی، مردم آن، حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ...
بیشتر

تدویر لویه جرگه مشورتی! // نیلوفر مستعد

به سلسله تحرکات فردی و جمعی نهاد ها، دولت ها و جامعه جهانی بخاطر قطع جنگ و آمدن صلح و امنیت در کشور دولت جمهوری اسلامی افغانستان بمنظور ارج گذاری به خواست های مردم در ...
بیشتر

اعلامیه شورای علمای متحد افغانستان

هموطنان عزیز! طوریکه میدانید جرگه از عنعنات دیرینه مردم مسلمان افغانستان و یکی از مهمترین راه های حل اختلافات و رسیدن به اهداف عالی که مصلحت و منافع همگان را شامل می ...
بیشتر