مقالات اجتماعی

اهمیت رسانه ها در یک جامعه

نویسنده: شمس حقجو تاریخچه مطبوعات شکل گیری پدیده ای به نام مطبوعات با انتشار اولین نشریات دوره ای اروپایی، ابتدا در غرب و در آغاز قرن هجدهم آغاز شد. گذشت زمان و گسترش ...
بیشتر