Research

جزیات تازه خبر انفجار در شهر غزنی

هندوکش –غزنی : عارف نوری، سخنگوی والی غزنی صبح امروز یکشنبه  ۱۶ سرطان  میگوید  طبق معلومات اولیه یک موتر بم گذاری شده در نزدیک   منطقه شامیر شهر غزنی انفجار کرده است ...
بیشتر