مقالات سیاسی

جنگ دو سخن‌گو روی میراث مادی طالبان

ساده‌ترین تعریفی‌که از سخن‌گو در ادربیات سیاسی داریم این است که: سخن‌گو کسی است که اطلاعات کامل از روی‌دادهای مرتبط با دولت یا  رهبرخود دارد. با گفتمان ، سیاست‌ها ...
بیشتر