مقالات سیاسی

در یک قدمی صلح // نیلوفر مستعد

روند گفتگو های صلح با طالبان از هر زمانی دیگری نزدیک تر شده و شورای عالی صلح افغانستان از آغاز گفتگو های رسمی با طلبان خبر می دهد، در همین حال وزارت خارجه ای امریکا نی ...
بیشتر

میزان مؤثریت کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای در کار عملی کردن صلح حکومت افغانستان // شمس حقجو

سازمان همکاری های شانگهای که در سال 2001 توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در قاره آسیا پایه‌گذاری شد یک سازمانی میان ‌دولتی است برا ...
بیشتر