مقالات سیاسی

ISI و طرح پسا صلح / عارف نظری

با روی کار آمدن دولت جوبایدن امیدواری ها بر اینست تا امریکا بر اسلام آباد فشار بیشتری وارد کند تا طالب ها را متقاعد به گفتگوها صلح نماید . با آنکه عمران خان تعهد کرد از ...
بیشتر