مقالات سیاسی

به کی رای دهیم!!!؟ // تمنا بهار

باردیگر هیاهوی کمپاین های انتخاباتی شهر و دیار ما را در کنار انفجارهای مهیب و کشنده بی گناهان که شهر را به سکوت و ماتم مواجه می سازد سر و صدا کمپاین ها نوید خُوش و امید ...
بیشتر

از دوست یک اشاره! // نیلوفر مستعد

از قدیمی ها شینده بودیم که همیشه می گفتند فتنه های آخر زمان و از آن بخداوند متعال پناه می جستند ولی برای ما آنقدر قابل فهم نبود و نمی دانستیم که آن چه فتنه های باشند مگ ...
بیشتر

طالبان وآزادی بیان! // استاد عارف نظری

در پرتو آزادی، آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین بشر در عصر ما است. در نظام پسا طالبانی یکی از دستاورد های بسیار عمده و قابل توجه افغانستان دموکراتیک آزادی بیان میباشد. ا ...
بیشتر