Most Viewed

شکایت دهاقین کندهار از گروه طالبان

هندوکش-کندهار: گزارش ها از ولایت کندهار حاکی از آن است که گروه طالبان عامل اصلی پایین آمدن قیمت انار در این ولایت استند. گزارشگر هندوکش نیوز در مصاحبه با دهاقین این ول ...
بیشتر