Health

پس از پیچ خوردن مچ‌پا چه باید کرد؟

بخش خدمات صحت سایت متخصصین با اشاره به اینکه مچ پاها تمام وزن بدن را تحمل می‌کنند و آسیب مچ پا بسیار شایع است و تعداد زیادی از افراد دچار آسیب‌های مچ پا می‌شوند، میگ ...
بیشتر

چرا در زمستان وزنمان افزایش می‌یابد؟

بخش خدمات صحت سایت سیر تکاملی ما انسان‌ها باعث شده تا در روزهای سرد سال غذای بیشتری بخوریم تا بدنمان را از کمبود مواد غذایی و سرما محافظت کنیم. چرا که در قدیم به دلیل ...
بیشتر