مقالات علمی

تنظیم خواب در ماه رمضان // تمنا بهار

تغییر زمان خوردن وعده های غذایی در ماه مبارک رمضان می تواند خواب افراد را تحت تأثیر قرار دهد که روی همین مورد باید برنامه منظم داشته باشیم. افراد روزه دار باید به منظو ...
بیشتر