مقالات علمی

تنظیم خواب در ماه رمضان // تمنا بهار

تغییر زمان خوردن وعده های غذایی در ماه مبارک رمضان می تواند خواب افراد را تحت تأثیر قرار دهد که روی همین مورد باید برنامه منظم داشته باشیم. افراد روزه دار باید به منظو ...
بیشتر

بخش سوم// اگر می خواهید کودکان با هوش داشته باشید نکات زیر را در تربیت آن ها رعایت کنید// سیدجمال اخگر

در ادامۀ مبحث این که چگونه می توانیم کودکان با هوش داشته باشیم اینک بخش سوم(پایانی) آن را خدمت تان ارایه می کنم . _کودکان خود را فراموش نکنید: بر اساس یک نظرسنجی که از نو ...
بیشتر