مقالات علمی

عالمان دینی سازمان کشورهای اسلامی درشهر جده و مکه مکرمه جنگ افغانستان را ناروا خواندند// عارف نظری

در مورد جنگ افغانستان فتواها! در مورد جنگ افغانستان از مفتی مکه مکرمه گرفته الی کشوهای اسلامی و در داخل کشور هزارها عالم دین در وقت و زمان های مختلف فتواهای صادر کردن ...
بیشتر