8 طالب مسلح در برکی برک لوگر کشته شد

comments 0

0 Views

هندوکش – پل علم: پولیس در لوگر میگویند که در نتیجه عملیات نیرو های امنیتی افغان هشت طالب مسلح در ولسوالی برکی برک کشته شده اند.
خبرنامه قوماندانی امنیه لوگر مینویسد که، عملیات متذکره در تنگی وردکو ولسوالی برکی برک رخ داده.
نیرو های امنیتی میگویند که در نتیجه این عملیات قوماندان گل آغا هم کشته شده که حملات چریکی را علیه نیرو های امنیتی افغان طرح ریزی میکرد.
گل آغا و همرزمانش باشنده گان اصلی مرکز لوگر بودند که حملات ضد دولتی را در لوگر طرح ریزی میکرد.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *