طالبان خسته از جنگ و افغانستان تشنه صلح

comments 0

49 Views

هندوکش-کابل : به گزارش نیویارک تایمز افراد و جنگجویان گروه طالبان از جنگ خسته شده اند و بیشتر از همه میخواهند تا با حکومت افغانستان صلح نموده و به خانه هایشان برگردند اما یکتعداد از رهبران این گروه که به دستور استخبارات کشور های همسایه خواهان ادامه جنگ میباشند سر راه پروسه صلح چالش ایجاد مینمایند و بر دوام جنگ تاکید دارند
اخیراً نیویارک تایمز مقالۀ ارسالی سراج الدین حقانی را نشر کرده است که در آن وی از ادامۀ جنگ ابراز خستگی کرده و نوشته است: “جنگ طولانی قربانی هولناکی از همه گرفته است… همه از جنگ خسته شده اند”.
معاون گروه طالبان در این مقاله نوشته است که با متعهد بودن به تعهدات در زمان کاهش خشونت، می‌توانیم بر یکدیگر اعتماد کامل کرده و تهداب همکاری و حتا مشارکت را در آینده بگذاریم.
با این همه جنایات که طالبان طی دو دهه گذشته انجام دادند هنوز هم ملت حاضر هستند تا برای صلح از هرنوع کینه و کدورت بگذرند و طالبان را در جامعه خود بپذیرند تا دوباره آنها به زندگی عادی خود برگشته و در کنار فامیل هایشان
در آبادانی کشور سهیم شوند
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments