نقش اطلاع رسانی و کنترول رسانه ها // گرد آوری و تنظیم: نیلوفر مستعد

comments 0

0 Views

بخش هفتم :

کارکرد تفریحی رسانه ها :

برای بیان کارکرد تفریحی رسانه ها میتوان به سینما های بزرگ شهر (سینمای تیمور شاهی و سینمای پامیر ) و سینماهای کوچک خانوادگی که در خانه های همه ما است اشاره کرد . البته جای نا امیدی است که دو سینمای یاد شده برای بالا بردن کمیت تفریحی از کیفیت فلم های که نشر میکنند می کاهند البته منظور از کیفیت ، کیفیت فرهنگی فلم ها است .

به گونه مثال : فلم های پاکستانی که از منظر قوانین فلم سازی و از نظر متابقت با فرهنگ ما قانونی نیستند را نشر میکنند زیرا این فلم ها اکشن هستند و جنبه ی تفریحی بالای دارند گذشته از آن امروزه بسیاری از افراد برای پر کردن اوقات فراغت خود به رسانه پناه میبرند و از طریق مشاهده برنامه های تفریحی خود را سرکرم میکنند ،

برای مثال درکشور ما  افغانستان  بسیاری از افراد ترجیح میدهند در منزل وبا بهره گیری از برنامه های ورزشی و تفریحی اوقات فراغت خود را پر کنند ، خصوصا با در نظرداشت جامعه سنتی افغانستان که زنان و کودکان را وادار میدارد تا در منزل بمانند این دوقشر بیشتر از سایر اقشار جامعه از رسانه ها بخصوص تلویزیون به عنوان سرگرمی استفاده میکنند . شنیدن و دیدن فلم ها ، تیاتر ها ، مسابقات و سرگرمی ها ، سرود ها و اشعار مفرح که از طریق رسانه های صوتی و تصویری پخش میشوند در کنار مطالعه و ملاحظه قصه ها که در مطبوعات چاپ و منتشر میگردند قسمت زیادی از اوقات فراغت افراد را به خود اختصاص داده است .

توسعه ی اقتصادی به وسیله ی رسانه ها :

نقش رسانه ها در توسعه ی ملی و منطقوی

اگر جنگ در منطقه در میگیرد و یا توسعه و بیشرفت در منطقه را شاهد هستیم باید خوب بدانیم که در پس همه ی اینها دستان رسانه ها است .

امروزه بدون شک رسانه ها به عنوان یک ابزار و وسیله اطلاع رسانی در جامعه و مردم در دنیای فناوری و تکنالوژی مطرح اند و این پیشرفت تکنولوزی بر سرعت تغیرات و مباحث ایدیولوژی و اعتقادی افزوده است .

 

عنوان  بخش هشتم :  اهداف و اثرات تجاری ، سیاسی و اجتماعی رسانه ها ……

Share this page to Telegram

Comments