Oct 23, 2020 01:49:59am

پایان مراسم تحلیف رییس جمهور غنی

هندوکش-کابل :محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، پس از چاشت روز دوشنبه نزدهم حوت با برگزاری مراسم‌های جداگانه در ارگ سوگند وفاد ...