Oct 23, 2020 12:34:48am

پاکستان بندر تورخم را مسدود کرد

هندوکش-ننگرهار: مقام‌های افغان در ولایت ننگرهار تایید می‌کنند که نظامیان پاکستانی، گذرگاه تورخم را صبح روز چهارشنبه به رو ...
12344