Nov 23, 2019 04:39:28am

ترور یک ولسوال در شهر کابل

هندوکش-کابل : ولسوال ولسوالی جعتوی ولایت میدان وردک در شهر کابل از سوی افراد ناشناس ترور شده است. دفتر مطبوعاتی والی ولایت می ...