Sep 23, 2020 04:16:40pm

پایان درگیری‌ها در قلعه نو

هندوکش –بادغیس : در حالی که وزارت دفاع از پایان درگیری‌های امروز در مرکز ولایت بادغیس خبر می‌دهد، والی این ولایت می‌گوید ک ...