Jan 27, 2020 09:55:49am

پایان درگیری‌ها در قلعه نو

هندوکش –بادغیس : در حالی که وزارت دفاع از پایان درگیری‌های امروز در مرکز ولایت بادغیس خبر می‌دهد، والی این ولایت می‌گوید ک ...