Oct 15, 2019 08:56:38pm

وزیر دفاع به ولایت غزنی رفت

هندوکش –غزنی :مقام‌های محلی غزنی می‌گویند که اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع در رأس یک هیأت بلندپایه امنیتی به منظور بررس ...