Jan 28, 2020 02:09:12am

۲۱ نکته برای زندگی بهتر

بخش خدمات صحت سایت زیبا بودن یعنی خودتان باشید. نیازی نیست دیگران تاییدتان کنند. خودتان باید خودتان را بپذیرید . مهمترین تصم ...

میرغلام‌محمد غبار

میرغلام‌محمد غبار (۱۳۵۶–۱۲۷۶) مورخ، سیاستمدار ، شاعر و نویسنده  بود میرغلام‌محمد غبار فرزند میرزا میر محبوب خان در سال ۱ ...

موجور

بخش خدمات آشپزی سایت مواد لازم : برنج – ۱ کاسه کوچک ( جوش داده شده ) کدو – ۱ عدد متوسط کچالو -۱ عدد متوسط زردک – ۱ عدد پیاز – ۱ ع ...