Oct 29, 2020 12:59:59pm

کشته شدن افراد داعش در ننگرهار

هندوکش- ننگرهار : مقامات محلی از کشته شدن ۵ تروریست داعشی در ولایت ننگرهار خبر داده اند. دفترمطبوعاتی ولایت ننگرهار  دیروز ب ...