Oct 31, 2020 11:29:04pm

بازداشت 3 جنگجوی طالب در سمنگان

هندوکش_ سمنگان: مقامات امنیتی از بازداشت سه هراس افگن طالب در ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان خبر داده است. حنیف رضایی سخن ...