Oct 15, 2019 09:02:16pm

ساخت یک مخزن آب آشامیدنی در پکتیا

هندوکش _ پکتیا: یک مخزن آب آشامیدنی با ظرفیت شش صد متر مکعب آب در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا تکمیل و نیز کار ایجاد یک شبکه آب‌ ...