Sep 18, 2019 06:21:50pm

کشته شدن 6 تن در شهر موصل عراق

هندوکش _ عراق: در اثر یک انفجار در شهر موصل عراق، 6 تن کشته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. این انفجار که در نزدیکی شهر موصل رخ داد دو ...