Jan 22, 2021 07:18:07am

کشته شدن دو تن توسط چاقو در هالند.

هندوکش – هالند: یک جوان 19 ساله تبعه افغانستان دو نفر را به ضرب چاقو در ایستگاه مترو این شهر مجروح و در شفاخانه بستری کرد. در ب ...

حملات بالای طالبان درزابل

هندوکش – ارزگان : مقام ولایت زابل میگوید درحملات هوایی نیروهای خارجی در زابل دوقوماندان مهم طالبان کشته شدند گل اسلام سیال ...