Aug 20, 2019 05:37:08am

کشته شدن دو تن توسط چاقو در هالند.

هندوکش – هالند: یک جوان 19 ساله تبعه افغانستان دو نفر را به ضرب چاقو در ایستگاه مترو این شهر مجروح و در شفاخانه بستری کرد. در ب ...

حملات بالای طالبان درزابل

هندوکش – ارزگان : مقام ولایت زابل میگوید درحملات هوایی نیروهای خارجی در زابل دوقوماندان مهم طالبان کشته شدند گل اسلام سیال ...