Oct 30, 2020 06:53:27pm

بازداشت یک دختر داعشی در ننگرهار

هندوکش_ننگرهار: دختری که در اثر تبلیغات داعش به این گروه پیوسته بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. این دختر خدیجه نام داشت ...

بازداشت 9 دزد مسلح در کندز

هندوکش_کندز: پولیس کندز از بازداشت 9 تن از دزدان مسلح که در شاهراه کندز_تخار_شیرخان بندر مصروف قطاع الطریقی بودند و در برخی از ...

تقبیح حمله به جان حاجی حیات خان

هندوکش_ننگرهار: ریاست اجرائیه و شورای امنیت ملی حمله به جان حاجی حیات الله فرمانده نیروهای خیزش مردمی ولسوالی کوت ننگرهار ر ...
12359