Nov 14, 2019 02:32:51pm

دارایی مقامات دولتی باید ثبت شود

هندوکش – کابل : رییس جمهور افغانستان هشدار داده است که مقامات دولتی باید دارایی های خود را ثبت کنند کسانیکه دارای خود را ثبت ...

غنی : بردشمن ترحم نکنید

هندوکش – وردک : مقامات نظامی ولایت میدان وردک می‌گویند که با رسیدن قوای حمایوی به شمول نیروی کوماندو، جنگ شدید میان قوای اف ...