Sep 23, 2020 05:47:20pm

خسته خرما و فایده های آن

بخش خدمات صحت سایت – هسته خرما نیز مانند خود خرما دارای خواص دارویی زیادی میباشد و بررسی ها نشان داده است  که یکی از مهم تر ...

سالاد وردورا

بخش خدمات آشپزی سایت – مواد لازم : پیاز– یک عدد متوسط نوشپیاز  –  20 گرم زردک رنده شده –  یک چهارم یک عدد زردک مرچ سبز–  یک ...