Oct 28, 2020 01:38:00am

نشانه های ضعیفی “پوکی” استخوان

ضعیفی “پوکی” استخوان یکی از بیماری هایست که در همهٔ افراد چه بزرگ چه کوچک بوجود میاید پس با کدام علایم میتوانیم که این ...

مکرونی با مرغ و سمارق

بخش خدمات آشپزی سایت – مواد لازم : مکرونی – یک پاکت سمارق – ۲۲۰ گرام گوشت سینه مرغ – ۲۲۰ گرام شیر – ۲۲۰ ملی لیتر پنیر پارم ...