Jan 24, 2020 06:59:38pm

بازداشت یک فرد انتحاری در پکتیا

هندوکش- پکتیا:مسئولان در ولایت پکتیا از بازدشات یک فرد انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی خبر می دهند. به ...