Dec 15, 2019 11:33:26pm

بازداشت یک فرد انتحاری در پکتیا

هندوکش- پکتیا:مسئولان در ولایت پکتیا از بازدشات یک فرد انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی خبر می دهند. به ...