Oct 14, 2019 12:50:52pm

کشته شدن 11 جنگجوی گروه طالبان

هندوکش- ارزگان: مقام های نظامی در ولایات زابل و ارزگان میگویند که در یک عملیات نیروهای نظامی کشور 11 تن از جنگجویان گروه طالبا ...