Oct 31, 2020 02:47:41pm

طرح حریم هوایی به تصویب رسید

هندوکش – کابل: نشست سر قوماندانی اعلی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. در خبرنامه ارگ ...

کشته شدن 20 جنگجوی داعش در ننگرهار

هندوکش – ننگرهار: مسئولان امنیتی در این ننگرهار از کشته و زخمی شدن 28 جنگجوی داعش در ولسوالی های خوگیانی و اچین این ولایت خبر ...