Feb 24, 2020 07:00:48am

روسیه در نظام بین‌المللی

براساس نظر آندره تسیگانکو، چهار مکتب فکری در سیاست خارجی روسیه وجود دارد: ۱- هم‌‌گرایان: که معتقدند، روسیه یک کشور غربی است ...