Oct 15, 2019 01:35:58am

روسیه در نظام بین‌المللی

براساس نظر آندره تسیگانکو، چهار مکتب فکری در سیاست خارجی روسیه وجود دارد: ۱- هم‌‌گرایان: که معتقدند، روسیه یک کشور غربی است ...