Jul 05, 2020 07:41:15am

کشف ده ها گور دسته ‌جمعی در عراق

هندوکش- عراق: پس سقوط داعش از مناطق تحت کنترول اش در عراق تا کنون بیشتر از هفتاد گور دسته جمعی کشف گردیده است. در نزدیکی شهر حو ...