Oct 31, 2020 03:27:55pm

یک جنگجوی طالب در غزنی کشته شد

هندوکش – غزنی: شخصی که قتل های هدفمند را در شهر غزنی راه اندازی مینمود توسط پولیس غزنی بازداشت گردید. پولیس ولایت غزنی میگوی ...

حملات تروریستان وجهه دینی ندارند

اخیراً امام کعبه گفته است که گروه ها و افراد صلاحیت صدور فتوا را ندارند و باید دولت های اسلامی پیرامون موضوعات فتوای صادر نم ...