Oct 24, 2019 06:35:43am

روش تهیه کباب ماهی

کباب ماهی مواد مورد ضرورت ماهی مرچ سیاه روغن زیتون لیمو مرچ سرخ طرز تهیه ماهی ها را پاک نموده و به اندازه های دلخواه ببرید و ر ...