Aug 23, 2019 09:20:08am

سه سرباز در ولایت هلمند زخمی شدند

هندوکش _ هلمند: در اثر حمله انتحاری در هلمند 3 سرباز اردو زخم برداشته اند. این حمله شام دیروز در ولسوالی گرشک ولایت هلمند بالا ...