Oct 23, 2019 09:38:49am

رهبر روند سبز از حکومت کنار رفت

هندوکش – کابل: امرالله صالح یکی از چهره های شناخته شده در سیاست جاری افغانستان و وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی از مقام ...