111 تن دهشت افگن کشته شدند

comments 0

17 Views

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 21 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شده، 83 مورد وظایف خاص کوماندویی و 27 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 14 ولایت کشور راه اندازی کرده اند؛ درنتیجه این عملیات 111 تن دهشت افگن  کشته و 17 تن زخمی گردیده اند.

غزنی- در نتیجه عملیات ویژه مشترک در ساحات منگور  و نیازی مرکز ولایت  40 تن دهشت افگن  به شمول 15 تن تروریست وزیرستانی قوماندانان، سرگروپان و مسؤلین عشر و زکات دشمن کشته یک عراده موتر و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است .

بغلان – از اثر ضربات هوائی و عملیات نیرو های کماندو  در ولسوالی بغلان مرکزی و مرکز ولایت 18 تن دهشت افگن کشته شده اند.

لغمان-   از اثر ضربات هوائی  در ولسوالی علیشنگ 11 تن دهشت افگن کشته، 3 تن زخمی و 15 عراده موتر سایکل از بین برده شده است .

بادغیس-  از اثر ضربات هوائی در ولسوالی بالامرغاب 10 تن دهشت افگن کشته،  10 تن زخمی  و 15 عراده موتر از بین برده شده است .

هلمند – از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های مارجه و گرمسیر 9 تن دهشت افگن کشته شده اند.

فراه –    از اثر ضربه هوائی در ولسوالی انار دره 6 تن دهشت افگن کشته شده اند.

بلخ –    در نتیجه عملیات مشترک خاص در ولسوالی چمتال 6 تن دهشت افگن کشته و 3 عراده تانکر تیل مملو از مواد انفجاریه از بین برده شده است .

بدخشان  – از اثر ضربات هوائی  در ولسوالی  وردوج 3 تن دهشت افگن کشته و یکتن زخمی گردیده است.

کندهار –    در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی میوند 2 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

 پکتیا-    از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های جاجی آریوب و زرمت 2  تن دهشت افگن کشته، یک عراده واسطه تانرک، یک عراده موتر مملو از مواد انفجاریه و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

زابل –    از اثر ضربات هوائی در ولسوالی دایچوپان 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

ارزگان –    از اثر ضربه هوائی در ولسوالی چوره 2 تن دهشت افگن کشته شده اند.

لوگر-    از اثر ضربه هوائی در ولسوالی ازره یک باب مخفیگا  مواد انفجاریه از بین برده شده است

سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments