10کشور برتر از لحاظ تکنالوژی جدید

comments 0

0 Views

۱ جاپان

۲ ایالات متحده امریکا

۳  سنگاپور

۴ کره جنوبی

۵ تایوان

۶ نیویارک

۷ کالیفورنیا

۸ چین

۹ استوکن / اروپا

۱۰ هند

این ۱۰ کشوری های هستند که از تکنالوژی های مدرن روز استفاده میکنند و ساکنان این کشور ها با استفاده از نو آوری های فن تکنالوژی توانسته اند که در صدر کشور ها بیایند.

Share this page to Telegram

Comments