۱۲ تن از افراد مسلح در کندز کشته شده اند.

comments 0

0 Views

مقامات محلی میگویند که به اثر جنگ در مربوطات ولایت کندز 5 شورشی کشته و 7 تن زخمی گردیده اند.
مسولین فرقه 20 پامیر میگوید که در نتیجه یک سلسله عملیات 5 تن از افراد مسلح را کشته و 7 تن دیگر را زخمی نموده اند. سخنگوی فرقه میگوید که جنگ در منطقه حکیم بای صورت گرفته که ضمن تلفات جانی تلفات مالی نیز به دشمن وارد نموده اند.
وی می افزاید که حکومت برای نابود ساختن افراد مسلح از توپچی نیز استفاده نمود و حکومت مصمم است تا جهت تامین امنیت در کندز افراد مسلح را عقب براند.
در رابطه افراد مسلح جزئیات ارائیه ننموده اند.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *